Uutiset

Kutsu Vuosikokoukseen 30.3.2015

VUOSIKOKOUS

Myllypuron Taitoluisteluklubi ry:n sääntömääräinen vuosikokous

Paikka:      Myllypuron Tenniskeskus (Finland Tennis Club)
Varikkotie 4, 00900 Helsinki – kokoushuone
Aika:          maanantaina 30.3.2015   klo 19:00

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1)    valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa
2)    todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3)    esitetään vuosikertomus
4)    esitetään tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle edelliseltä tilivuodelta
5)    määrätään jäsenmaksujen suuruus
6)    valitaan puheenjohtaja, mikäli hän on erovuorossa, seuraavaksi kahdeksi vuodeksi
7)    päätetään hallituksen jäsenten määrä ja valitaan hallituksen jäsenet erovuorossa olevien tilalle seuraavaksi kahdeksi vuodeksi
8)    määrätään tilintarkastajien palkkio
9)    valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varamiehet
10) vahvistetaan toimintasuunnitelma

Seuran kokouksessa ovat äänivaltaisia jäsenmaksunsa suorittaneet 16 vuotta täyttäneet vuosijäsenet sekä kunnia- ja kannattajajäsenet. Kullakin jäsenellä on yksi (1) ääni. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaalissa arpa.

Seuran jäseneksi voi liittyä MTK:n nettisivuilla olevalla lomakkeella.

http://myllypurontaitoluisteluklubi.net/seura/liity-jaseneksi/

Vuosikokousta varten jäseneksi tulee liittyä täyttämällä lomake viimeistään 26.3.2015.

 

Myllypuron Taitoluisteluklubi ry

hallitus

 

 

Kommentointi on suljettu.