Uutiset

MTK:n Sääntömääräinen vuosikokous 14.4.2018 klo 14

VUOSIKOKOUS

Myllypuron Taitoluisteluklubi ry:n sääntömääräinen vuosikokous

Paikka: Vuosaaren Urheilutalo, Kokoustila, Vuosaarentie 5, 00980 Helsinki

Aika: lauantaina 14.4.2018 klo 14:00

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat sääntömääräiset asiat:

1. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa
2. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3. esitetään vuosikertomus
4. esitetään tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle edelliseltä tilivuodelta
5. määrätään jäsenmaksujen suuruus
6. valitaan puheenjohtaja, mikäli hän on erovuorossa, seuraavaksi kahdeksi vuodeksi
7. päätetään hallituksen jäsenten määrä ja valitaan hallituksen jäsenet erovuorossa olevien tilalle seuraavaksi kahdeksi vuodeksi
8. määrätään tilintarkastajien palkkio
9. valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varamiehet
10. vahvistetaan toimintasuunnitelma

Seuran kokouksessa ovat äänivaltaisia jäsenmaksunsa suorittaneet 16 vuotta täyttäneet vuosijäsenet sekä kunnia- ja kannattajajäsenet. Kullakin jäsenellä on yksi (1) ääni. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaalissa arpa.

Seuran jäseneksi voi liittyä MTK:n nettisivuilla olevalla lomakkeella.

http://myllypurontaitoluisteluklubi.net/seura/liity-jaseneksi/

Vuosikokousta varten jäseneksi tulee liittyä täyttämällä lomake viimeistään 10.4.2018.

Jäsenmaksunsa suorittaneet 16 vuotta täyttäneet jäsenet saavat 11.4.2018 sähköpostitse seuran Toimintakertomuksen ja Toimintasuunnitelman. Muu materiaali jaetaan vuosikokouksessa.

Myllypuron Taitoluisteluklubi ry
hallitus

Kommentointi on suljettu.