Uutiset

Kutsu MTK:n Vuosikokoukseen

VUOSIKOKOUS
Myllypuron Taitoluisteluklubi ry:n sääntömääräinen vuosikokous

Paikka: Finland Tennis Oy, Kokoustila, Varikkotie 4, 00900 Helsinki

Aika: torstaina 11.4.2019 klo 19:30

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat sääntömääräiset asiat:

1 valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa
2 todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3 esitetään vuosikertomus
4 esitetään tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle edelliseltä tilivuodelta
5 määrätään jäsenmaksujen suuruus
6 valitaan puheenjohtaja, mikäli hän on erovuorossa, seuraavaksi kahdeksi vuodeksi
7 päätetään hallituksen jäsenten määrä ja valitaan hallituksen jäsenet erovuorossa olevien tilalle seuraavaksi kahdeksi vuodeksi
8 määrätään tilintarkastajien palkkio
9 valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varamiehet
10 vahvistetaan toimintasuunnitelma

Seuran kokouksessa ovat äänivaltaisia jäsenmaksunsa suorittaneet 16 vuotta täyttäneet vuosijäsenet sekä kunnia- ja kannattajajäsenet. Kullakin jäsenellä on yksi (1) ääni. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaalissa arpa.

Seuran jäseneksi voi liittyä MTK:n nettisivuilla olevalla lomakkeella.

http://myllypurontaitoluisteluklubi.net/seura/liity-jaseneksi/

Vuosikokousta varten jäseneksi tulee liittyä täyttämällä lomake viimeistään 9.4.2018.

Myllypuron Taitoluisteluklubi ry
hallitus

Kommentointi on suljettu.