Uutiset

KUTSU VUOSIKOKOUKSEEN

VUOSIKOKOUS

Myllypuron Taitoluisteluklubi ry:n sääntömääräinen vuosikokous

Paikka:            Smash Center, kokoushuone, Varikkotie 4, 00900 Helsinki

Aika:                Tiistai 2.6.2020, klo 18:00

 

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat sääntömääräiset asiat:

1)       valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa

2)      todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3)      esitetään vuosikertomus

4)      esitetään tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle edelliseltä tilivuodelta

5)      määrätään jäsenmaksujen suuruus

6)      valitaan puheenjohtaja, mikäli hän on erovuorossa, seuraavaksi kahdeksi vuodeksi

7)       päätetään hallituksen jäsenten määrä ja valitaan hallituksen jäsenet erovuorossa olevien tilalle seuraavaksi kahdeksi vuodeksi

8)      määrätään tilintarkastajien palkkio

9)      valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varamiehet

10)   vahvistetaan toimintasuunnitelma

Seuran kokouksessa ovat äänivaltaisia jäsenmaksunsa suorittaneet 16 vuotta täyttäneet vuosijäsenet sekä kunnia- ja kannattajajäsenet. Kullakin jäsenellä on yksi (1) ääni. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaalissa arpa.

 

Seuran jäseneksi voi liittyä MTK:n nettisivuilla olevalla lomakkeella.

http://myllypurontaitoluisteluklubi.net/seura/liity-jaseneksi/

 

Vuosikokousta varten jäseneksi tulee liittyä täyttämällä lomake 29.5.2020 mennessä.

 

Myllypuron Taitoluisteluklubi ry

hallitus

Tulosta KUTSU

Suomen Olympiakomitean suositus on, että sääntömääräinen kokous voidaan siirtää säännöissä määrättyä aikaa myöhemmäksi, jos sen pitämisen arvioidaan aiheuttavan terveydelle vaaraa. Suosituksen lähtökohta on se, että terveyden suojaaminen on vahvempi arvo, kuin yhdistyksen sääntöjen määräys kokouksen pitoajasta.

Oikeusministeriö

Kommentointi on suljettu.