MTK Seurakyselyn tuloksia

27.01.21

 

Kiitos kaikille MTK:n Seurakyselyyn vastanneille !

Olemme saaneet paljon hyvää tietoa, kuten myös ajatuksia kysyä teiltä jäseniltä lisää. Tulemme tekemään uusia Seurakyselyjä kohdentaen kysymyksiä laji ja/tai ryhmäkohtaisesti. Tämä auttaa meitä kaikissa toiminnoissamme.

Haluamme kehittää toimintoja vastausten perusteella. Olemme samalla erittäin tyytyväisiä ja ylpeitä vastauksista esiin tulleisiin kiitoksiin.

Vastatessa oli mahdollisuus olla täysin erimieltä= 0  -> – täysin samaa mieltä=100. Vastatessa oli mahdollisuus käyttää liukuvaa asteikkoa mainitun 0 ja 100 välillä.

Poimimme vastauksista muutamia:

Nämäkin saattavat kiinnostaa