Kutsu MTK:n sääntömääräiseen Vuosikokoukseen

15.05.24

VUOSIKOKOUS

Myllypuron Taitoluisteluklubi ry:n sääntömääräinen vuosikokous

Paikka:           Smash Center, Varikkotie 4, 00900 Helsinki

Aika:                23.5.2024 klo 18:30

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat sääntömääräiset asiat:

  • valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa
  • todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  • esitetään vuosikertomus
  • esitetään tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle edelliseltä tilivuodelta
  • määrätään jäsenmaksujen suuruus
  • valitaan puheenjohtaja, mikäli hän on erovuorossa, seuraavaksi kahdeksi vuodeksi
  • päätetään hallituksen jäsenten määrä ja valitaan hallituksen jäsenet erovuorossa olevien tilalle seuraavaksi kahdeksi vuodeksi
  • määrätään tilintarkastajien palkkio
  • valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varamiehet
  • vahvistetaan toimintasuunnitelma

 

Seuran kokouksessa ovat äänivaltaisia jäsenmaksunsa suorittaneet 16 vuotta täyttäneet vuosijäsenet sekä kunnia- ja kannattajajäsenet. Kullakin jäsenellä on yksi (1) ääni. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaalissa arpa.

Valtakirjalla ei voi äänestää.

Seuran jäseniä ovat luistelukaudella 2023-2024 jäsenmaksun jo maksaneet jäsenet.

Jäsenyyttä jatketaan 23.5.2024 asti poikkeuksellisesti vuosikokouksen siirtymisen vuoksi.

Seuran jäseneksi vuosikokousta varten voi liittyä myClubissa: https://mtk.myclub.fi/flow/events/7055102

Jäseneksi vuosikokousta varten on liityttävä viimeistään 20.5.2024.
Jäsenmaksu tulee olla maksettu viimeistään 22.5.2024.
Jäseneksi tulee liittyä omalla nimellä. Jäseneksi ei voi liittyä lapsen nimellä.

 

Myllypuron Taitoluisteluklubi ry

hallitus

Nämäkin saattavat kiinnostaa