Kutsu Vuosikokoukseen

10.05.21

VUOSIKOKOUSKUTSU

 

Myllypuron Taitoluisteluklubi ry:n sääntömääräinen vuosikokous

Paikka:            Google Meet

Aika:                19.5.2021 klo 19:00

 Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat sääntömääräiset asiat: 

  • valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa
  • todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  • esitetään vuosikertomus
  • esitetään tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle edelliseltä tilivuodelta
  • määrätään jäsenmaksujen suuruus
  • valitaan puheenjohtaja, mikäli hän on erovuorossa, seuraavaksi kahdeksi vuodeksi
  • päätetään hallituksen jäsenten määrä ja valitaan hallituksen jäsenet erovuorossa olevien tilalle seuraavaksi kahdeksi vuodeksi
  • määrätään tilintarkastajien palkkio
  • valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varamiehet
  • vahvistetaan toimintasuunnitelma

 

Seuran kokouksessa ovat äänivaltaisia jäsenmaksunsa suorittaneet 16 vuotta täyttäneet vuosijäsenet sekä kunnia- ja kannattajajäsenet. Kullakin jäsenellä on yksi (1) ääni. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaalissa arpa.

Seuran jäseneksi voi liittyä MTK:n myClub:ssa.

Seuran jäseniä ovat luistelukaudella 2020-2021 jäsenmaksun jo maksaneet jäsenet.

Vuosikokous järjestetään koronapandemian vuoksi lain sallimalla tavalla tänä vuonna vasta toukokuussa ja etäyhteyksin.

Linkki Google Meet- kokouksen osallistumiseen toimitetaan erikseen.

Myllypuron Taitoluisteluklubi ry

hallitus

 

Nämäkin saattavat kiinnostaa